Chính sách bảo mật

Tất cả các đơn hàng sẽ được xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ ngày mua để tránh bị bung mất tài khoản. Các bạn vui lòng tải dữ liệu và lưu lại cẩn thận khi mua hàng xong