ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY
...982 mua 1 B3 - BM350 new Limit 50$ + đã tạo TKQC -7... - 15.000đ 33 giây trước
...998 mua 1 P3 - Via Phi new đã XMDT (Green tick) + Lim... - 52.000đ 3 phút trước
...n94 mua 1 V1 - Via Việt new đã XMDT (Green tick) +... - 39.950đ 34 phút trước
...anz mua 11 V3 - Via Việt new + limit random... - 308.550đ 34 phút trước
...021 mua 2 V2 - Via Việt new đã XMDT (Green tick) + ... - 104.000đ 39 phút trước
...665 mua 1 P8 - Via Phi Cổ XMDT (Green tick) + Limit 5... - 53.550đ 43 phút trước
...tdn mua 2 P7 - Via Phi Cổ XMDT (Green tick) + Limit r... - 98.600đ 45 phút trước
...tdn mua 2 P1 - Via Phi new đã XMDT + Limit random... - 79.900đ 45 phút trước
...tdn mua 2 V1 - Via Việt new đã XMDT (Green tick) +... - 79.900đ 45 phút trước
...tdn mua 2 V5 - Via Việt cổ đã XMDT (Green tick) ... - 98.600đ 46 phút trước
...tdn mua 3 V8 - Via Việt cổ + limit 50$... - 132.600đ 47 phút trước
...tdn mua 1 BT2 - Via Siêu Kháng - Tích Ẩn - Dùng k... - 46.750đ 48 phút trước
...ika mua 1 P7 - Via Phi Cổ XMDT (Green tick) + Limit r... - 58.000đ 51 phút trước
...ieu mua 1 V1 - Via Việt new đã XMDT (Green tick) +... - 39.950đ 53 phút trước
...uan mua 1 P1 - Via Phi new đã XMDT + Limit random... - 42.300đ 58 phút trước
...999 mua 2 EU3 - Via cổ Germany ... - 158.000đ 60 phút trước
...k98 mua 1 TK1 - Via cầm 9 TKQC limit 50$ , hàng đã... - 130.000đ 1 tiếng trước
...Lam mua 1 P1 - Via Phi new đã XMDT + Limit random... - 47.000đ 1 tiếng trước
...237 mua 2 V6 - Via Việt cổ đã XMDT (Green tick) ... - 126.000đ 1 tiếng trước
...iep mua 1 SC2 - Via scan XMDT + dùng kháng tkqc, bm .... - 25.000đ 1 tiếng trước
NẠP TIỀN GẦN ĐÂY
...998 thực hiện nạp 100.000đ - ACB 13 phút trước
...ika thực hiện nạp 50.000đ - ACB 54 phút trước
...k98 thực hiện nạp 130.000đ - MOMO 1 tiếng trước
...iep thực hiện nạp 20.000đ - ACB 1 tiếng trước
...btc thực hiện nạp 100.000đ - MOMO 3 tiếng trước
...982 thực hiện nạp 500.000đ - ACB 3 tiếng trước
...quy thực hiện nạp 50.000đ - MOMO 3 tiếng trước
...2k9 thực hiện nạp 279.000đ - ACB 5 tiếng trước
...112 thực hiện nạp 40.000đ - MOMO 6 tiếng trước
...2k9 thực hiện nạp 360.000đ - ACB 6 tiếng trước
...hoa thực hiện nạp 60.000đ - ACB 6 tiếng trước
...507 thực hiện nạp 102.000đ - ACB 7 tiếng trước
... 98 thực hiện nạp 50.000đ - ACB 7 tiếng trước
...997 thực hiện nạp 300.000đ - ACB 7 tiếng trước
...cty thực hiện nạp 58.000đ - ACB 8 tiếng trước
...hoa thực hiện nạp 130.000đ - ACB 8 tiếng trước
...b96 thực hiện nạp 50.000đ - ACB 8 tiếng trước
...997 thực hiện nạp 215.000đ - ACB 8 tiếng trước
...lay thực hiện nạp 60.000đ - MOMO 9 tiếng trước
...298 thực hiện nạp 210.000đ - ACB 9 tiếng trước