21/11/2023 - TUT 75$ Tỉ Lệ Cực Cao Mới Nhất

21/11/2023 - TUT 75$ Tỉ Lệ Cực Cao Mới Nhất

Chuẩn Bị Via Ngoại + BM có nhiều TKQC chạy ngân sách và Fanpage đã chi tiêu nhiều

B1 : Share TKQC + Fanpage qua Via ngoại ngâm 30P
B2 : Để vị trí quốc gia Trung Quốc + Tiền gì cũng được (nên tiền ngoại)
B3 : Tiến hành ADD thẻ qua hình thức add trên BM
B4 : Set Camp 1-1-1 bằng Fanpage đã chi tiêu nhiều tiền

Mẹo Set Không Hold (Ae Set Camp ngân sách bé 1-2$) khi camp hoạt động cắn vài ngàn VNĐ tiến hành pay tay rồi tăng ngân sách