Tut add thẻ đang ngon 22/9/2023 ae tham khảo nhé

Tut add thẻ đang ngon 22/9/2023 ae tham khảo nhé
* Dùng 4G login VIA vào app facebook ở ĐIỆN THOẠI
- Tạo page pro5 rồi đăng gì cũng được, xong nhấn nút quảng cáo BOSTPOST rồi add thẻ ở đó. (ƯU TIÊN THẺ NEW)
- ADD thẻ đổi Quốc Gia Phi lách thuế nếu có
*Nếu chung 1 người add 2 con trở lên thì sau mỗi lần add nhớ tắt 4g 10s bật lại để reset IP rồi add con tiếp theo
- Add thẻ xong thì lên camp mồi page + post new taget Phi + Việt , đợi camp mồi cắn tiền thì pay tay
- Nhét TKQC vào BM dòng 2 hoặc share trực tiếp sang via khác cầm lên camp (tuyệt đối không dùng via gốc để lên camp)
- Set target (Philippins + Việt Nam) + (TARGET CỦA MÌNH CHẠY) rồi vào page set chỉ hiển thị ở target mình chạy, chỗ này buộc phải làm vậy vì đang chạy tài khoản lách thuế.
Nếu là Page profile ae vào link này facebook.com/settings?tab=followers kéo xuống mục Giới hạn
- Share by: Nguyễn Hùng @All